Час 3, 6-9 одд. за Физичко и Здравствено Образование


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Автор: Југослав Спасиќ
Опис: Трет наставен час за учениците од 6-9 одделение. На овој час се дадени вежби кои ги поврзуваат двете теми: Вежби за правилен физички развој без употреба на реквизит и тема Вежби за развој на општа моторичка со употреба на тениско топче. Ова е втор час на кој вежбите се увежбуваат, повеќе од половина вежби треба да се изведуваат правилно, а за другите наставникот да дава совети, насоки и упатства за да се подобрат изведбите.
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Вежби и задачи
Формат: Видео
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 67
Рејтинг: