Обработка на текст IV одделение

Преземи го ресурсот
Прикачен од: Зорица Милкова
Автор: Зорица Милкова
Опис: Во прилог е дадена дневна подготовка со наставен лист ЗСН за обработка на текстот „Априли - ли ли“ со примена на техники од Јазична писменост
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Белешки за предавање
Формат: Документ за преземање
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 167
Рејтинг: