Web quest - изработка на брошура во Word

Преземи го ресурсот
Прикачен од: Маја Виденовиќ
Автор: Маја Виденовиќ
Опис: Користејќи web quest учениците се поттикнуваат на активно учество нa часот. Истражуваат за најпосетуваните зимски ски центри и од пронајдените информации треба да креираат брошура во Word
Област: Технички науки
Предмет: Информатика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Вежби и задачи
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 227
Рејтинг: