Отворени образовни ресурси на босански, турски, и српски јазик

Почитувани,

Многупати обработувана тема на нашите средби, обуки, вебинари и во рамки на проектните активности и надвор од нив – претставува недостигот на отворените образовни ресурси за јазиците на помалите етнички заедници во нашата земја.

За да придонесеме во надминување на овој проблем, сите материјали кои ги користиме во рамки на вебинарите ги преведовме од македонски јазик, на три од јазиците на помалите етнички заедници во земјава – српски, турски и босански јазик. Како отворени образовни ресурси, истите се достапни за било кој заинтересиран на www.oer.mk/resources/, или директно со кликнување на корисничката сметка на Фондацијата Метаморфозис. Воедно, се надеваме нашиот скромен придонес кон збогатување на фондот на образовни ресурси на овие јазици ќе ве инспирира вас, директните учесници во образовниот процес, да создавате и ваши отворени образовни ресурси, на сите јазици на наставата.

За сите поддржувачи на отвореното образование и отворените образовни ресурси, ви благодариме на трудот, и остануваме посветени на отвореното образование, за сите граѓани подеднакво.