Инклузивното образование зависи од подготвеноста на заедницата да ги почитува човековите права

Обуки на наставниците со практична и теоретска настава за работа со деца со попреченост, поголема вклученост на дефектолозите и другите стручни лица како образовни асистенти, задолжителна едукација на факултетите за идни наставници и професори, но и воведување на асистивна технологија се дел од препораките на наставниците за подобрување на инклузивното образование на денешниот онлајн научен собир на тема „Воспитувањето и образованието на децата со посебни потреби – можности, програми и перспективи“ кој го организираше Институтот за наука, алтернатива, култура и уметност од Скопје.

„Мојата цел како одделениски наставник е сите деца да постигнат што поголеми резултати. Она што е клучно како потреба и перспектива во образованието за децата со попреченост е да се изврши обука на наставниците. Но и да има поголема вклученост на дефектолозите и другите стручни лица како образовни асистенти. Задолжителна едукација на факултетите за идни наставници и професори, но и воведување на асистивна технологија и помагала и воедно правилна распределба на учениците во паралелките. Исто така и децата да се вклучуваат во воннаставни активности со што ќе им се даде можност да покажат што умеат и можат“ изјави одделенскииот наставник, Јадранка Клисарова.

Она што таа го истакна како предизвик во образованието е што иако овие деца треба да се вклучени во редовното образование, многумина од нив се оставени сами на наставникот или пак, родителите се принудени приватно да обезбедат и платат асистент, што според нашите стандарди е тешко изводливо за секое семејство.

На ова се надоврза и наставничката Снежана Алексиќ Станојловиќ која зборуваше за ситуацијата со инклузивното образование во Србија и истакна дека и таму е тежок процесот на обезбедување образовен асистент за ученик со попреченост, нагласувајќи дека личен образовен асистент не може да биде било кој. Најчесто тоа се или студенти од завршна година на студии по дефектологија, псхилогија, педагогија или невработени лица од овие струки.

За целосниот текст, кликнете тука. Извор: Мета.мк