Учиме наставници за ClassDojo и како да се употребува во наставниот процес

Примарниот фокус на Class Dojo е градење дигална заедница помеѓу наставници, ученици и родители со цел да се исполнат следниве три услови:

  • Следење и оценување ученици
  • Организирање часови и давање инструкции за активности
  • Информирање на родителите за активноста и успехот на нивните деца.

Од компјутер или од мобилен, можете да водите евиденција за учениците, да им доделувате позитивни или негативни поени, да им давате задачи или наставни ливчиња кои треба да ги извршат дома и да ви ги пратат во форма на текст, фотографија, цртеж, или видео, да управувате со дигитални портфолија, како и да поставувате видео часови кои ќе бидат гледани од учениците. Сево ова и многу повеќе во реално време ги информира и учениците и родителите.

Целосниот текст можете да го прочитате на овој линк. Оригинално објавено на www.it.mk