Научете повеќе за пократко време: Приспособени алатки за ученици со недостаток на внимание

SchoolУчениците со хиперактивност и недостаток на внимание и други потешкотии во учењето имаат потреба од посебни стратегии на учење, активности и ресурси за да се осигура нивниот успех при учење. Еден од начините да се овозможи ова е да се искористат отворените образовни ресурси (ООР) –  збирка од образовни материјали која учениците и учителите можат да ја прелистуваат, целосно бесплатно или со мал надомест и да пронајдат активности кои одговараат за нив.

Пронајдете и користете отворени образовни ресурси

ООР вклучува широк дијапазон на ресурси, примарно електронски, но исто така и печатени, кои можат да се користат за подучување, учење или истражување. Дијапазонот на ООР вклучува:

  • Алатки за подучување како што се силабуси, квизови и алатки за процена.
  • Содржини за учење како што се учебници, прегледи на курсеви и образовен софтвер.
  • Апликации за учење, како што се игри и симулации.

Веб локации како што се EdutopiaiTunes U, и OER Commons служат како онлајн водичи и складишта за пронаоѓање на овој тип на ресурси.

Еве некои од начините на кои ООР можат да помогнат на учениците со хиперактивност и недостаток на внимание или други потешкотии во учењето.

Визуелизации и визуелни помагала

Една стратегија препорачана од Helpguide.org за подучување на ученици дијагностицирани со хиперактивност и недостаток на внимание е потенцирање на визуелизациите и визуелните помагала, како што се графикони, фотографии, обележување со бои и помагала. Еден пример за популарен отворен образовен ресурс кој може да се користи е Picto-Selector, бесплатна онлајн алатка за создавање визуелни ресурси која ја користат многу родители и наставници. Picto-Selector им овозможува на корисниците да пребаруваат низ архива од 28,000 илустрации кои можат автоматски да се подредуваат во колони и редови и повторно да се искористат како шаблони.

Други онлајн колекции на корисни визуелни помагала во форма на ООР можете да пронајдете користејќи ги веб локацитие како Autism Speaks и Pinterest.

Ангажирачки образовни игри

Друга препорачана стратегија за подучување на ученици кои имаат хиперактивност и недостаток на внимание е користењето на образовни игри за да се ангажира вниманието на детето. Два OОР од оваа област вклучуваат:

  • BusyTeacher.org: Овој веб сајт нуди многу корисни ресурси, вклучувајќи и онлајн алатка каде родителите и наставниците можат да создадат нивни игри со пребарување на зборови кои можат да се испечатат.
  • PBS KIDS: Овој веб сајт нуди голема колекција на образовни игри и апликации.

Материјали за учење приспособени за хиперактивност и недостаток на внимание

Пократки материјали за учење и тестирање се добри за деца со хиперактивност и недостаток на внимание, кои губат интерес при поголеми, покомплицирани презентации. На пример:

  • YouTube каналот на еден корисник вклучува двеминутен туторијал на основна атомска структура со кој го пренесува поголемиот дел од материјалот кој би бил покриен со цело поглавје од еден учебник.
  • Сајтот CK-12 нуди библиотека од такви ресурси, вклучувајќи бесплатни онлајн учебници, картички, симулации и примери од секојдневието категоризирани по предмет и тема.
  • Сајтот Classroom Aid (Помош во училницата) овозможува пристап до голем избор на дигитални образовни материјали.
  • Free High School Textbooks Internet Library (Интернет библиотеката на бесплатни учебници за средно образование) овозможува памфлети од една страница на широк дијапазон од образовни предмети и теми.

Извор: Additude Mag