Време е за искористување на потенцијалот на отвореното образование

educationweeklogo2Образованието е основна алатка за индивидуалците и општествата во кои тие живеат за да ги адресираат предизвиците на сегашноста и да ги искористат можностите на иднината. Високото образование сега е алатка која придвижува индустрии базирани на знаење.

Оваа ситуација доведе до пазарен пораст на бројот на млади луѓе кои посакуваат да имаат пристап до образование со прифатлива цена. Тие знаат дека најдобриот начин за да стекнат квалитетно образование е да имаат отворен пристап до мрежите на знаење ширум светот.

Сепак, тековниот опсег на образованието е ограничен од капацитетот на институциите. Дигиталната револуција овозможува потенцијално решение за овие ограничувања, давајќи и на глобалната публика пристап до слободни, отворени и висококвалитетни образовни ресурси.

Исто така, мора да имаме на ум дека освен младите, луѓето генерално сакаат да учат. На некој начин, секој од нас е доживотен ученик. Со овозможување на слободен и отворен пристап до образование и знаење, луѓето може да си ја исполнат оваа желба.

Предавањето во училница, каде наставникот игра важна улога се користи ширум светот со векови. Но, дојде време кога светот се придвижи кон систем на отворено учење. Во последните две декади, ефикасната и растечка улога на технологијата во полето на образование го промени целосниот тек на учењето и предавањето. Образованието лице-в-лице се комбинира со отвореното образование.

Отвореното образование вклучува ресурси, алатки и практики кои вклучуваат заедничко споделување за да се подобри пристапот до образование и ефикасноста низ целиот свет. Отвореното образование ги комбинира традицијата на споделување на знаењето и создавање со технологијата од 21 век за да се создаде голема збирка на отворено споделени образовни ресурси, искористувајќи го денешниот дух на соработка за развивање на едукативни пристапи кои се прилагодени на потребите на оние кои учат.

Универзитетите ширум светот се здружуваат за да ги споделат нивните искуства во ова сценарио на менување на образованието. Конзорциумот за отворено образование е светска заедница од стотици високообразовни институции и поврзани организации кои се посветени на подобрување на отвореното образование и неговото влијание на глобалното образование.

Светот треба да биде место каде секој, секаде има пристап до образованието кое му е потребно за да се изгради нивната иднина. Конзорциумот се обидува да наметне отвореност како карактеристика на образованието ширум светот, дозволувајќи широк пристап до образование овозможувајќи споделено знаење врз основа на кое може да се градат иновативни и ефикасни пристапи кон денешните општествени проблеми.