Видео: Отворени образовни ресурси достапни за сите

videodarkotaleskiПогледнете го краткото видео кое го изработи и ни го испрати наставникот Дарко Талески од Прилеп, кое за нешто повеќе од 1 минута илустрира што се ООР и зошто се важни.