Известување: Анулирање на гласањето за избор на Нај ООР наставник

Поради утврдени технички пропусти во начинот на гласање за избор на Нај ООР наставник, гласањето е анулирано. Со цел да се овозможи фер и регуларен избор, гласањето ќе биде обновено во најкус можен рок.