Табела за онлајн учење


Во прилог на ширење на идеите како поефикасно да го користите интернетот и другите дигитални алатки во образованието, ви пренесуваме адаптација на табелата на сајтот etale.org. Погледнете и размислете кои од нив можете да ги примените и да го подобрите вашето и учењето на другите преку интернет: