Отворените образовни ресурси се борат со високите цени на учебниците

Слика: opensource.com

Ебен Аптон е најдобро познат како човекот кој стои зад Raspberry Pi, малечок компјутер кој чини 25 долари, а е создаден за да им помогне на децата да се претворат во програмери. Аптон го наплати 25 долари бидејќи сметал дека тоа е просечната цена на чинење на еден учебник: „Сега разбрирам дека тоа е неточна проценка. Доколку имавме подобра идеја за тоа колку чинат учебниците ќе имавме полесна работа со инженерингот во текот на годините“, неколку години подоцна се пошегува тој во списанието Wired.

Ова е смешна приказна, но истовремено и тажна приказна. Учебниците се скапи. Поскапи отколку што повеќето луѓе кои не се студенти можат да разберат.

ООР од аспект на факултетот

Отворените образовни ресурси (ООР) се обид да се реши проблемот со високите цени на учебниците со овозможување на студентите и факултетот одлични содржини по поприфатливи цени – дури и бесплатно, за што многумина сметаа дека е најразумната цена. Честопати ќе слушнете ООР да се нарекуваат слободни учебници, но тие се навистина многу повеќе од слободно достапни учебници – тоа е слободно достапна содржина за предавање. Иако дискусиите за ООР се честопати фокусирани на трошоците од студентска перспектива, исто така тие имаат потенцијал да му помогнат на факултетот да развие и подобри свои сопствени материјали за предавањата. Намалувањето на студентските трошоци е само една компонента на ООР.

Еден од најдобрите начини за да се опишат ООР доаѓа од Хилтон, Вајли, Стајн и Џонсон. Тие ја дефинираат отвореноста во рамки на четири Р: реупотреба, редистрибуција, ревидирање и ремикс:

  • Реупотреба: Ова веројатно може да биде наречено употреба, но тоа ќе ја уништи алитерацијата на нивната теза. Реупотребата е едноставно користење на содржина, што имплицира пристап, но исто така имплицира на одредени права, како што е способноста да се преземе содржина за подоцнежна употреба.
  • Редистрибуција: Ова исто така има импликации и врз пристапот. Правото слободно да се споделува делото, со студенти и колеги. ООР треба да бидат споделиви. Исто така, иако генерално е прифатено дека ООР се секогаш без трошоци во дигитална форма, Дејвид Вајли претпоставува дека книжарниците кои ќе ги печатат ООР по барање на другите, може да имаат заработка.
  • Ревидирање: ООР се однесуваат повеќе на употребата на статични материјали. Важен дел е правото да се менува материјалот – да се промени за да биде соодветен за вашите ученици. Сите сме сретнале некој учебник од кој сме посакувале да можеме да промениме одредени делови. ООР ви овозможуваат да ги промените оние делови кои не фукнционираат за вас. ООР ви овозможува да ги прилагодите материјалите за предавањето на начин на кој одговараат на вашата педагогија.
  • Ремикс: Ова е правото за комбинирање на содржина од различни извори. Можеби вашиот идеален учебник е составен од повеќе од еден учебник. Можеби вашиот силабус се базира на најдобрите аспекти од три или четири силабуси. ООР ви овозможувааат да создадете нешто ново со помош на она што го направиле вашите колеги ширум светот. Но, исто така овозможуваат и факултетот да ја надградува вашата работа.

Неколку места од кои може да се најдат отворени образовни ресурси се:

Факултетите исто така може да ја направат својата работа достапна, или на делови, преку проекти како погоренаведените, или со правење на цело предавање јавно видливо преку алатка за отворен курс, како Canvas. Постојат многу мали работи кои факултетот може да ги направи за да придонесе кон ООР и да ги интегрира во нивните предавања.

CUNY групата за отворени образовни ресурси создаде кратко, 20 минутно, воведно предавање создадено за да овозможи преглед на ООР. Предавањето може да се најде тука

извор: http://opensource.com/education/14/4/open-education-resources-combat-high-textbook-prices