Fituesit e konkursit “Pse është i rëndësishëm arsimi i hapur”

Nga fundi i muajit korrik u shpallën fituesit e konkursit “Why Open Education matters” (Pse është i rëndësishëm arsimi i hapur) nën organizim të “Creative Commons”, Departamentit qeveritar amerikan për arsim dhe „Open Society Foundations“.

Konkursi u publikua në mars të vitit 2012 me qëllim që të nxisë kreativitet në përcjelljen e porosive dhe përfitimeve kryesore të arsimi të hapur. Prej mbi 60 punimeve që konkurruan, si fitues u zgjodhën këto tre video:

Vendi i tretë:

 

Vendi i dytë:

 

Vendi i parë: