Отворените образовни ресурси како одговор на проблемите со класичните учебници

Недостатоци, ревизии, комисии, препечатувања. Ова се дел од најчесто употребуваните термини кога станува збор за состојбата со учебниците и учебникарството во Северна Македонија. Сепак, оваа ситуација не е ниту нова, ниту изненадувачка за оние кои го следат образованието и образовните политики во нашата држава. [Read more…]

ООР презентација и во ООУ Неџати Зекирија во с.Коџаџик

На 13 февруари се одржа уште една презентација за ООР, во рамки на проектот Отворени Образовни Ресурси спроведен од Фондацијата Метаморфозис. Во основното училиште Неџати Зекирија во с.Коџаџик беше презентиран концептот на Отворени Образовни Ресурси (ООР), користа од ООР, како и примери каде тие се употребуваат редовно во наставниот процес.

[Read more…]