Олимпски додекатеон


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Ненад Начковски
Автор: Ненад Начковски
Опис: Видео-презентација за 12 олимпски богови како отворен образовен ресурс за третата тема Митологија и верувања по наставниот предмет Класичната култура во европската цивилизација.
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Предавање
Формат: Презентација
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 178
Рејтинг: