I.3 Писма

Преземи го ресурсот
Прикачен од: Ненад Начковски
Автор: Ненад Начковски
Опис: Трета содржина од темата Класични јазици по изборниот предмет Класичната култура во европската цивилизација изработена во изворен PPTX формат (динамична презентација) за учење од далечина.
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Предавање
Формат: Презентација
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 110
Рејтинг: