Пишување расказ


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Марија Пискачева
Автор: Марија Пискачева
Опис: Насоки за пишување расказ -на дадена тема

Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Вежби и задачи
Формат: Графики/фотографии
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 131
Рејтинг: