Градба на цвет
Прикачен од: Биљана Илиева
Опис: Биологија 9 одделение Тема 2 Размножување кај растенијата
Област: Природни науки
Пишување расказ
Прикачен од: Марија Пискачева
Опис: Насоки за пишување расказ -на дадена тема
Област: Друга
Анимирана училница со помош на Bitmoji
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Aнимирана фотографија со помош на Bitmoji. Направена е во Google Slide, а експортирана како png
Област: Друга
Воден циклус - фотографија
Прикачен од: Биљана Илиева
Опис: Вежба за воден циклус по предметот природни науки. Цртежот е изработен на е-уред (не е превземен)
Област: Природни науки
I love math
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Word Art e алатка за модификација на текст.Може да се користи и за уредување на текст во word. Вклучува ефекти на ...
Област: Природни науки
Day of researchers in our classroom
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Научен настан.
Област: Природни науки
Fletë pune-gjysma dhe çereku
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Nje e dyta dhe nje e katerta
Област: Природни науки
Ekuacionet
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Ekuacionet grafike
Област: Природни науки
Анализа на стихотворба со примена на техники од ЈП
Прикачен од: Зорица Милкова
Опис: Анализа на стихотворбата "Песна за месеците" - применета техника "книга на одделението" од ...
Област: Друга
Изложба на домашни миленици
Прикачен од: Зорица Милкова
Опис: Проектна активност преку која учениците ја зголемија свеста за негување и чување на миленичињата. ...
Област: Друга