Слаѓана Т Стаменкова


Институција: О У „ Крсте Мисирков„, БАС-
Лични сајтови:
http://www.ekozvonce.wordpress.com
Кратка биографија: Sla|ana T.Stamenkova, dipl. Biolog, M-r Menaxment vo obrazovanie, Докторант на Менаџмент во образование, Ul. Karl Libkneht, 64-1/10, Skopje Tel:070 26 88 89 e-mail: ststamenkova @ gmail.com www.ekozvonce.wordpress.com wwwslideshare.net/stamenkova/
Вежба по биологија: Исхрана кај организмите
Опис: Преку четирите фази на учење претставена е вежбата по биологија: Исхрана кај организмите.
Јазик: Македонски
Истражувања по биологија
Опис: Истражување за начините на исхрана кај различни видови на животни.
Јазик: Македонски
Вештините на 21-от век во наставата по биологија
Опис: Вештините на 21-от век нудат нов начин на дефинирање на одамна ценетите и употребувани методи на часовите по природни науки, во овој случај биологија, како и нови начини и идеи за истражување.
Јазик: Македонски