Вештините на 21-от век во наставата по биологија

Преземи го ресурсот
Прикачен од: Слаѓана Т Стаменкова
Автор: М-р Слаѓана Т. Стаменкова
Опис: Вештините на 21-от век нудат нов начин на дефинирање на одамна ценетите и употребувани методи на часовите по природни науки, во овој случај биологија, како и нови начини и идеи за истражување.
Област: Природни науки
Предмет: Биологија
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Белешки за предавање
Формат: Презентација
Лиценца: Погледни и прочитај, само за лична употреба
Број на преземања: 590
Рејтинг: