За 23 отсто опаднал бројот на ученици во средно образование во последните осум години (инфографик)

За 23 отсто или 20.309 ученици се намалил бројот на ученици во средно образование во последните осум години. Ако се земе просечен број на еден клас од 30 ученици, овој број на ученици би оформиле 676 класови.

Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека на крајот на учебната 2012/2013 биле регистрирани вкупно 88.582 додека пак, минатата 2019/2020 година биле евидентирани 68.273 ученици.

Забележително е што низ овие шест години опаднал и бројот на ученици кои го повториле класот односно годината во средно. Годишно, просечно 432 ученици ја повториле годината во средното образование.

Инаку, според законската регулатива во земјава, средното образование е бесплатно и задолжително за секој граѓанин, под еднакви услови утврдени со Законот за средно образование.

За целиот текст, кликнете тука. Извор: Мета.мк