Владата ќе се задолжи 21,5 милиони евра за унапредување на основното образование

Собраниската Комисија за финансирање и буџет денеска ќе го разгледува предлог-законот за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка по договор за заем за финансирање на проектот за унапредување на основното образование, по скратена постапка.

Предлог-законот, предложен од Владата предвидува вкупниот износ на заемот кој ќе го додели Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка да изнесува 21,5 милиони евра.

Рокот на отплата на заемот е 11 години, со вклучен грејс период од 3 години. Каматната стапка е шестмесечен ЕУРИБОР со варијабилен распон. Заемот ќе се отплаќа во 16 полугодишни рати кои пристигнуваат за плаќање на 15 март и 15 септември секоја година.

Согласно прописите на Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка, Република Северна Македонија како заемопримач има обврска да ѝ плати еднократна провизија од 0,25 отсто од износот на заемот. Оваа провизија за проектот изнесува 53.750 евра и ќе биде платена еднократно од средствата на заемот.

За целиот текст, кликнете тука. Извор: Мета.мк