Презентација за наставен час


Прикачен од: Милица Маринковиќ
Автор: Милица Утковска
Опис: Презентација за наставен час по математика за 5 одделение
„Инверзни операции“
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Учебник
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 133
Рејтинг: