Carryhealthy.com
Pharmshop.biz
Pharmausabuyonline.com
Ivantagehealth.net
ushealthworks.net
orderpharmaonline.com
implantologiadentalepisa.com
Pharmapillsdiscount.com
Lifestore24x7.com
Pharmashopbiz.com
generic viagra cialis levitra cheap
how to buy viagra in canada online
prednisone online kopen
cialis one day online
levitra generico vendita online
where to buy viagra nz
prednisone purchase canada
cheap viagra cialis levitra
levitra generico vendita online
where to buy viagra nz
prednisone purchase canada
cheap viagra cialis levitra

Како да примените отворени образовни ресурси во наставата?

За образовни цели можеме да ги искористиме низа можности и материјали кои ги нуди интернетот.

На пример, кога се изведува наставата може да се употребуваат достапни содржини од различни области кон кои учениците и студентите можат да се навраќаат по потреба и желба и со тоа на значителен начин ќе го олеснат процесот на усовјување на одредени информации и знаења. Образованието се ослободува од рестрикциите на тоа да биде „затворен процес“ во самите институции, туку и добива можности за свое ширење и споделување по потребите и интересите на сите инволвирани во тој процес.

Споредете како само користење на интернет достапни видео материјали може да го интензивира и олесни предавањето и изучувањето на книжевноста? Еве едно илустративно видео кое може да ни го долови таквиот ефект и можности на образовните ресурси кои се достапни, но не се доволно исползувани во пракса:

Кажи што мислиш на темава

*