Неологизми


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Марија Пискачева
Автор: Марија Пискачева
Опис: Интерактивна презентација за неологизми ( учениците ги препознаваат неологизмите кои ги користат во секојдневната комуникација со другарчињата)
Во презентацијата се опишани секојдневни ситуации ,комуникација која редовно ја користиме во секојдневниот живот не забеклежувајќи дека користиме неологизми
Учениците го знаат значењето на неологизмите
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Предавање
Формат: Презентација
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 126
Рејтинг: