Каде се наоѓа буквата?-почеток,средина или на крај од зборот
Прикачен од: Наташа Тодоровска
Опис: Учениците да можат да ја одредат местоположбата на буквата во дадени зборови и да увежбуваат пишување на ...
Област: Општествени науки
Вежби со изучените печатну букви од А до Ѓ
Прикачен од: Наташа Тодоровска
Опис: Учениците преку Power point prezentacija полесно да ги совладаат изучените укви и да ги препознаваат на различни ...
Област: Општествени науки
Лектира„Мице“-Ванчо Николески
Прикачен од: Наташа Тодоровска
Опис: Документот ја содржи целата содржина на делото,заедно со илустрации, за индивидуална работа на секој ...
Област: Општествени науки
Да научиме да читаме-Буквар
Прикачен од: Наташа Тодоровска
Опис: Сите текстови се презенеи од најдобриот Буквар за описменување на учениците-Буквар од Ѓорѓи Делчев и ...
Област: Општествени науки
Видови линии-големи печатни букви
Прикачен од: Наташа Тодоровска
Опис: Интерактивен работен лист за препознавање на сите видови линии кои се елементи на печатните букви од ...
Област: Општествени науки
Прирачник по Иновации
Прикачен од: Милена Димитриеска
Опис: Прирачник по иновации за 9 одделение, изработен според наставната програма
Област: Општествени науки
квиз - етика на религии
Прикачен од: Biljana Antova
Опис: Преку ваков тип на квиз , на малку поинаков и за учениците поинтересен начин може да се изврши повторување на ...
Област: Општествени науки
Тема 3 - За значењето на семејството
Прикачен од: Ненад Начковски
Опис: Втора содржина по предметот етика изработена во облик на анимација.
Област: Општествени науки
Тема 3 - Јас, блискиот и ближниот
Прикачен од: Ненад Начковски
Опис: Воведна содржина од предметот етика во третата тема.
Област: Општествени науки
Посета на Израел(Палестина)
Прикачен од: Biljana Antova
Опис: Целта е накратко да се запознаете со земјата во која бил роден, живеел и бил разапнат Господ Исус Христос. Со ...
Област: Општествени науки
1 Следна> . . . . . . . . . . . . Последна>>