Carryhealthy.com
Pharmshop.biz
Pharmausabuyonline.com
Ivantagehealth.net
ushealthworks.net
orderpharmaonline.com
implantologiadentalepisa.com
Pharmapillsdiscount.com
Lifestore24x7.com
Pharmashopbiz.com
generic viagra cialis levitra cheap
how to buy viagra in canada online
prednisone online kopen
cialis one day online
levitra generico vendita online
where to buy viagra nz
prednisone purchase canada
cheap viagra cialis levitra
levitra generico vendita online
where to buy viagra nz
prednisone purchase canada
cheap viagra cialis levitra

Нашата прва библиотека – збирка на 20 сликовници за деца

Snap1Во септември оваа година, проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ ја промовираше „Нашата прва библиотека“ – збирка од 20 наслови сликовници за деца. Оваа збирка сликовници во печатена форма е дистрибуирана до сите училишта, а сликовниците се прилагодени и во аудио-дигитална форма и се  достапни во дигиталната библиотека на македонски и албански јазик. Текстот и илустрациите се изработени од автори од повеќе од 30 земји, а во сликовниците се обработуваат најразлични теми релевантни за децата, како што се пријатели и другарство, родители и семејство, чувства, наука, лица со посебни потреби/ маргинализирани групи, различни земји и култури итн.

Сликовниците од „Нашата прва библиотека“ ќе станат дел од секоја училница од одделенска настава во државата и претставуваат дел од активностите кои проектот ги спроведува со цел да го збогати изборот за материјали за учење и да создаде богата средина за учење за најмладите ученици.

Проектот „Со читање до лидерство’’, спроведуван од Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор’’ – Македонија, има за цел да се проценат и подобрат јазичните и математичките вештини кај учениците од почетните одделенија и да се подигне свеста кај целата заедница за важноста од јазичната и математичката писменост. Преку овој проект, за прв пат во Македонија се користат инструменти за процена на постигањата по јазична и математичка писменост кај учениците од почетните одделенија на македонски и албански јазик. Проектот нуди и иновативни и креативни решенија активности, како што се: Караван на букви и броеви, Библиотека на тркала, дигитална библиотека и соодветни ресурси за ученици, наставници и родители.

 

Кажи што мислиш на темава

*