Лансиран re3data.org – регистар на складишта за податоци од истражувања

Се поголем број на универзитети и истражувачки организации започнуваат да создаваат складишта за податоци од истражувања со цел да дозволат постојан пристап во сигурна околина до сетовите податоци кои се резултат на истражување во нивните институции. [Read more…]