Соработката помеѓу отворените образовни ресурси и отворениот пристап

И отворените образовни ресурси и отворениот пристап се базираат на принципот на отвореност, односно достапност и слободна употреба на материјали кои се важни во образовната и во истражувачката дејност. Отворениот пристап поконкретно се залага за продукција на високо квалитетни истражувачки материјали и нивно споделување со цел напредок на научната дејност во целост. [Read more…]