Трета година по ред – Недела на отворено образование

Неделата на отворено образование претставува серија на настани за подигање на свеста за движењето за отворено образование. Третата годишна Недела на отворено образование се случува од 10 до 15 март, онлајн и офлајн низ целиот свет.

Целта на настаните и ресурсите е да се опфатат што е можно повеќе луѓе за да се покажат можностите кои ги создава отвореното образование и што можеме да очекуваме. [Read more…]

Oдбележана неделата на отворено образование

Од 5 до 12 март глобално беше одбележана „Неделата на отворено образование “. Голем број настани и манифестации беа одржани со заедничка идеја и цел: да се промовираат вредностите на отвореното образование, да се прикаже користењето на новите дигитални алатки во едукацијата и научно-истражувачкиот процес, како и да се понудат решенија за надминување на дигиталниот јаз помеѓу развиените и неразвиените земји. [Read more…]

Недела на отвореното образование

Од 5 до 12 март глобално се обележува „Неделата на отвореното образование“ (Open education Week). Во неа се вклучени редица едукативни и промотивни настани ширум светот, како и онлајн акции, вебинари и повици за подобро инфомирање и придонесување кон отвореното образование. Целта на отвореното образование, и на неделата во кое тоа се обележува, е да се зголеми свеста и информираноста за движењето за отворено образование и какво е неговото влијание на учењето и образованието во целиот свет. [Read more…]