Координативна средба на тема ООР

На 31 мај во просториите на Фондацијата за интернет и општество „Метаморфизис“ во Скопје се одржа координативна средба на група стручни лица, наставници, професори и активисти на полето на образованието и новите медиуми.  На средбата беа презентирани целите и плановите на проектот „Отворени образовни ресурси“ чиј носител е фондацијата „Метаморфозис“ и беа дискутирани можности за соработка, како и подобро поврзување на сите активни чинители на ова поле. [Read more…]