Shënohet java e arsimit të hapur

Prej 5 deri më 12 mars në nivel global u shënua “Java e arsimit të hapur”. U mbajtën një numër i madhe ngjarjesh dhe manifestimesh me një ide dhe qëllim të përbashkët: të promovohen vlerat e arsimit të hapur, të prezantohet përdorimi i veglave të reja digjitale në arsim dhe në procesin shkencor-hulumtues, si dhe të ofrohen zgjidhje për tejkalimin e jazit digjital ndërmjet vendeve të zhvilluara dhe atyre të pazhvilluara. [Read more…]

Java e arsimi të hapur

Prej 5 deri më 12 mars në nivel global shënohet “Java e arsimit të hapur” (Open education Week). Në të janë kyçur një sërë ngjarjesh edukative dhe promotive anembanë botës, si dhe aksione onlajn, uebinare dhe ftesa për informim më të mirë dhe kontribut për arsim të hapur. Qëllimi i arsijavës në të cilën ai shënohet, është të rritet vetëdija dhe informimi për lëvizjen për arsim të hapur dhe si është ndikimi i mësimit dhe i arsimit në tërë botën. [Read more…]