ООР наспроти издавачките куќи – Примери и практики

Поминаа повеќе од 15 години откако првите слободно лиценцирани образовни материјали беа објавени, а големите издавачи се уште немаат издадено учебник базиран на претходен отворен образовен ресурс (ООР). Зошто? [Read more…]