Листа на 40 едукативни веб-сајтови каде може да добиете бесплатно образование

Според веб-сајтот www.webometrics.info, постојат повеќе од 17.000 универзитети, но стекнувањето диплома од некои од нив е навистина скапо. Многу студенти ширум светот (и нивните фамилии) влегуваат во долгови или мораат да работат повеќе од 60 часа неделно со цел да си дозволат образование.  [Read more…]