Ретро: Отворен онлајн курс за UML

Минатата недела професорот Владимир Трајковиќ од ФИНКИ сподели со ООР тимот информација дека пред десетина години тим од ЕТФ од Македонија, од која и тој бил дел, има објавено, веројатно, еден од првите отворени онлајн курсеви. Се работи за курсот за „UML“ (Unified Modeling Language). [Read more…]

ООР работилница со студентите на ФИНКИ

На 2 октомври во Скопје во просториите на „Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство“ (ФИНКИ) се одржа работилница за отворени образовни ресурси (ООР).

На работилницата учествуваа членовите на студентскиот парламент при ФИНКИ, додека самата работилница се состоеше од два модула: „Вовед и трендови на полето на ООР“ и „ООР и употребата на Википедија“ изведена од м-р Василка Димитровска. [Read more…]

Презентација за ООР пред студентите на ФИНКИ

На 29 мај 2012 беше одржана презентација за „Отворени образовни ресурси“ (ООР) пред студентите на „Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство“ (ФИНКИ).  [Read more…]