Готвење - Природни науки 6 одд.

Преземи го ресурсот
Прикачен од: Биљана Илиева
Автор: Биљана Илиева
Опис: Презентација за наставната содржина Готвење за 6 одд.
Тема 1 - Повратни и неповратни промени
час бр. 8 - Готвење
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Белешки за предавање
Формат: Презентација
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 183
Рејтинг: