Фотосинтеза

Преземи го ресурсот
Прикачен од: Биљана Илиева
Автор: Биљана Илиева
Опис: Презентација за фотосинтеза за 9 одд.
Тема 1
Час бр.3 - фотосинтеза
Област: Природни науки
Предмет: Биологија
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Белешки за предавање
Формат: Презентација
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 59
Рејтинг: