Правење дропки


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Кети Наумоска
Автор: Кети Наумоска
Опис: Како може практично да се покажат дропките. Постапката може да се примени и за помалите одделенија. На овој начин може да се покажат и еквивалентни дропки, да се споредат дропки и да се направи мешан број
Област: Природни науки
Предмет: Математика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Вежби и задачи
Формат: Видео
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 137
Рејтинг: