Одредување НЗС на два броја


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Кети Наумоска
Автор: Кети Наумоска
Опис: Како реализирам час во Teams со помош на Class Notebook. Повеќе од часовите ги реализирам на овој начин зошто предавам математика. Часот со оваа наставна содржина не е сеуште реализиран бидејќи не сум стигната до неа.
Област: Природни науки
Предмет: Математика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Предавање
Формат: Видео
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 122
Рејтинг: