Волумен на призма


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Кети Наумоска
Автор: Кети Наумоска
Опис: Видео презентација во Emaze наменета за ученици од 9то оддление. Решени се неколку задачи со пресметување волумен на различни видови призми. Не е потребна регистрација. доволно е да се кликне само на “Х“
Област: Природни науки
Предмет: Математика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Предавање
Формат: Презентација
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 123
Рејтинг: