Ѕвезда ГолемомечковскаПрикачен од: Марија Петреска Китаноска
Автор: Марија Петреска Китаноска
Опис: Приказна за ѕвездите
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Друго
Формат: Видео
Лиценца: Користи го ресурсот, но не менувај го
Број на преземања: 409
Рејтинг: