Боиме и броеиме


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Адријана Тодорова
Автор: Адријана Тодорова
Опис: Квиз за проверка на знаењата од операции со природни и децимални броеви за шесто одделение. Квизот претставува предизвик за учениците бидејќи со секоја точно решена задача,имаат обоено дел од слика.
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Учебник
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 115
Рејтинг: