Питагорова теорема кај ромб


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Кети Наумоска
Автор: Кети Наумоска
Опис: Работено е во Jamboard како интерактивна табла. Може и учениците да работат и одговараат на прашања, доколку ги има и доколку им дозволи наставникот да едитираат
Област: Природни науки
Предмет: Математика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Вежби и задачи
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 123
Рејтинг: