Kuiz/prezantim Kush do të jetë më i dituri? Format 2D

Преземи го ресурсот
Прикачен од: Арјета Чајљани
Автор: АРЈЕТА ЧАЈЉАНИ
Опис: Prezantim në formën e kuizit, ku nxënësit do të mund të identifikojnë dhe emërtojnë format 2D (klasa 4)
Презентација во форма на куиз, каде што учениците ќе можат да идентификуваат и именуваат 2Д форми (4-то одд.)
Област: Природни науки
Предмет: Математика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Албански
Тип на ресурс: Наставна програма
Формат: Интерактивен материјал
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 109
Рејтинг: