Наставен лист Јонска врска и равенки

Преземи го ресурсот
Прикачен од: Александра Блажевска
Автор: Александра Блажевска
Опис: Наставен лист за проверка на знаењата за содржините за јонска врска и пишување на хемиски равенки
Област: Природни науки
Предмет: Хемија
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Вежби и задачи
Формат: Документ за преземање
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 186
Рејтинг: