Тест 1 за 5 одд. - Природни науки - Тема 1 - Испарување и кондензација

Преземи го ресурсот
Прикачен од: Биљана Илиева
Автор: Биљана Илиева
Опис: Тест за 5 одд. по предметот Природни науки . Може да се употреби за повторување на Тема бр. 1 - Испарување и кондензација. Тестот содржи различен вид на прашања. Наставникот може да го прилагоди според своите потреби, а учениците можат да го употребат за усвојување и вежбање на изучените наставни содржини.
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Вежби и задачи
Формат: Документ за преземање
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 52
Рејтинг: