Тематски тест: Движење и сили


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Аида Петровска
Автор: Аида Петровска
Опис: Тематски тест: Движење и сили, за 7 одделение
Област: Природни науки
Предмет: Физика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Вежби и задачи
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Слободно менувај, но потоа сподели овде
Број на преземања: 576
Рејтинг: