Час 14 за 6-9 одд. Физичко и здравствено образование


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Автор: Југослав Спасиќ
Опис: Четиринаесетти наставен час за учениците од 6-9 одделение. На овој час се дадени вежби кои ги поврзуваат двете теми: Вежби за правилен физички развој со реквизит пилатес топка и тема Вежби за развој на општа моторичка со употреба на реквизит пилатес топка. Ова е втор час за презентација на вежбите како час за увежбување на дадените вежби. Наставникот може да ги презентира вежбите, но може да ги насочи учениците сами да ги побараат вежбите на YouTube channel Sportski Pedagozi Kumanovo ако имаат таква можност и да вежбат за време на часот или после наставата. Вежбите може да се изведуваат со гумена детска топка со рачки за скокање и седење на неа, со топка за кошарка или со било која друга топка, а доколку нема топка може да ги изведува вежбите со имитирање на држење топка. Моторичка цел за овој час е подобрување на репетитивна сила.
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Веб-сајт
Формат: Видео
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 122
Рејтинг: