Видео лекција „Бројалка-Цвеќе шарено“


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Соња Трифуновска
Автор: Соња Трифуновска
Опис: Наставна содржина по музичко образование за трето одделение-Обработка на бројалка
Област: Уметност
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Предавање
Формат: Видео
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 52
Рејтинг: