Полугодишен тест по хемија за осмо одделение


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Аида Петровска
Автор: Аида Петровска
Опис: Полугодишен тест по хемија за осмо одделение. Колку научивме?
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Вежби и задачи
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Слободно менувај, но потоа сподели овде
Број на преземања: 672
Рејтинг: